Audyt telefoniczny

Audyt telefoniczny dla naszych klientów

Składowe audytu:

 • kontrola bezpieczeństwa systemu
 • ocena istniejącej instalacji teletechnicznej
 • sprawdzenie i optymalizacja istniejących rozwiązań telekomunikacyjnych
 • kontrola wykorzystania zasobów
 • sprawdzenie aktualnych umów i taryf
 • optymalizacja taryf i usług dodatkowych
 • ocena kosztów połączeń
 • wykrycie błędów ( projektowych, implantacyjnych, konfiguracyjnych, operatora )
 • Zaproponowanie rozwiązania usprawniającego zmierzającego do uzyskania oszczędności

Zalety:

 • wyznaczenie kierunków inwestycji
 • optymalizacja kosztów

Wykonanie audytu pozwala poprawić jakość obsługi klienta i zachęca go do kontynuowania relacji z firmą.